Informació del taller

37 . DESCOBRIM LA DIVERSITAT FLORÍSTICA DE MENORCA 

 

Sessions: 1 sessió de 60-90 min
Lloc: Pas d'en Revull (barranc d'Algendar), es Torretó (camí Vell de Ciutadella) o el Pilar-Alforí
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Equip tècnic del Departament de Medi Ambient del CIM  

 

Descripció
El taller consta d'un itinerari botànic guiat pel pas d'en Revull, al barranc d'Algendar, pes Torretó o pel Pilar-Alforí (a triar), en el qual s'observaran i s'explicaran les principals espècies vegetals que s'hi troben, les seves peculiaritats, així com les caraterístiques de l'entorn i la influència humana que contribueixen a configurar el paisatge vegetal de l'illa.

Objectius
- L'objectiu d'aquesta activitat és introduir els alumnes en les característiques i la importància ecològica de les comunitats vegetals de l'illa, així com donar a conèixer algunes de les plantes més comunes, singulars o emblemàtiques de les zones que es visitaran.
- L'objectiu últim de la visita és fomentar una actitud positiva i un comportament respectuós cap al medi ambient en el seu sentit més ampli.


Continguts
Conceptes:
- Geologia, barranc, ecosistema, paisatge, fauna i flora, biodiversitat, protecció d'hàbitats i espècies, Xarxa Natura 2000, medi ambient, agricultura i activitat humana.

Procediments:
- Conèixer els factors que defineixen alguns hàbitats de l'illa com els barrancs, les pastures, les marines, els roquissars, i els sistemes dunars.
- Conèixer les espècies vegetals més representatives que hi habiten i aquelles més singulars o amenaçades, així com els seus usos històrics i la relació amb les activitats humanes.
- Entendre els principals problemes de conservació a què s'enfronta la biodiversitat i què es pot fer per pal·liar-los.

Actituds:
- Ser conscients de la importància de la biodiversitat com un valor que s'ha de preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que aquesta comporta per a la societat.
- Actuar responsablement envers el medi natural i entendre la importància de les conductes individuals per a la seva conservació.


Metodologia
Abans: - Coordinació amb el professosrat.
Durant: - Recorregut a peu per l'itinerari interpretatiu, amb explicació oral i plafons interpretatius.
Després: - Es podrà visitar el lloc web del projecte (http://lifereneix.cime.es), adreçar-hi consultes o aportacions, etc.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*Observacions)


Observacions

Els destinataris són especialment els grups que cursen assignatures de ciències naturals o similars.

Aquest taller estarà disponible entre els mesos de setembre a maig, condicionat a la previsió meteorològica, ja que és a l'aire lliure.
************************************************************************************
((*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014