Informació del taller

68 . VISITA AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE MENORCA (BINISSUÈS) 

 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: finca de Binissuès, ctra. Maó-Ciutadella km 31,6, camí des Al·locs de Ferreries
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

grups aula que treballin en un projecte o tema relacionat o pertanyin a estudis relacionats amb el turisme

Responsable/s

Miquel Carreras, president de la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·lecció Carreras Torrent 
Joan Carreras, vicepresident de la Fundació Museu de Ciencies Naturals de Menorca. Col·lecció Carreras Torrent 

Patrocinat pel Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Visita a la col·lecció sobre ciències naturals i a l’exposició permanent d’antiguitats i peces etnològiques de la vida rural menorquina d’aquest casat de finals del segle XVIII.
Objectius
Promoure el coneixement del patrimoni etnològic i natural del museu.

Continguts
Conceptes:
Espècies d’aus, mamífers, rèptils, amfibis, artròprodes (insectes, aràcnids, miriàpodes) i crustacis.
Història natural: geologia i micologia (bolets).

Procediments:
Observar, identificar espècies.

Actituds:
Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l’illa i la seva conservació.
Interès per l'estudi científic de les espècies a fi de conèixer el valor que tenen per a l'equilibri ecòlògic natural.


Metodologia
Abans: S'ofereix a les aules unes fitxes didàctiques adaptades als diferents nivells educatius que contenen activitats didàctiques per dur a terme abans, durant i després de la visita.
Durant: Visita guiada.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Autocar per als desplaçaments (*Observacions)  


Observacions

El professorat ha de fer constar en el full de sol·licitud del taller informació sobre el projecte que motiva la petició d’aquest taller:

1. El nom
2. Un resum
3. La importància de fer aquesta visita

Si hi hagués més de 10 aules interessades, el Departament de Cultura i Educació tindrà en compte l’ordre d’arribada de les sol·licituds i la informació aportada.
************************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014