Informació del taller

36 . DESCOBREIX LA TEVA DEIXALLERIA 

 

Sessions: 1 sessió de 45-60 min
Lloc: Deixalleria del municipi (vegeu l'apartat d'observacions)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Catalina Pascual Mercadal, tècnica mediambiental del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca 
Gemma Almagro Montero, encarregada de l'empresa Triatges Menorca s. l., que actualment gestiona la Xarxa de Deixalleries de Menorca 

 

Descripció
Visitam la deixalleria del teu poble o qualsevol altra, segons convengui al centre educatiu, per tal de conèixer aquestes instal·lacions, com funcionen i quina és la seva funció.

Objectius
- Introduir la problemàtica mediambiental que poden provocar determinats residus urbans si no es gestionen adequadament.
- Mostrar l’alternativa mediambiental que suposa l’ús de les deixalleries municipals.
- Estimular el jovent perquè actuï de manera crítica i responsable en la gestió dels residus que genera a les seves llars.


Continguts
Conceptes:
Què es una deixalleria? Estructura. Tipus d’instal·lacions. Residus admissibles i no admissibles. Reglament.

Procediments:
Explicació de casos reals en què s’han gestionat de manera incorrecta els residus. Debat envers la responsabilitat del productor dels residus. Visita guiada a una deixalleria.

Actituds:
Sensibilització vers el medi ambient. Interès per expressar les idees pròpies. Actitud crítica davant la problemàtica dels residus. Responsabilitat i col·laboració.


Metodologia
Abans: A casa o a l’escola es pot consultar el lloc web del Consorci, www.cremenorca.org, o navegar per Internet i visitar altres pàgines d’interès.

Durant: Explicació, debat i visita guiada.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Unitat didactica del taller per a cada alumne 


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.


************************************************************************************
Deixalleries que es poden visitar:

Deixalleria de Ciutadella de Menorca (c. Impressors, 2. POICI),
Deixalleria de Ferreries (c. Teulers, s/n. POIFE),
Deixalleria des Migjorn Gran (camí des Cementeri, km 1,5. Lloc de Binicodró),
Deixalleria des Mercadal (ctra. es Mercadal – es Migjorn Gran),
Deixalleria d’Alaior (ctra. Nova, s/n),
Deixalleria de Maó (ctra. general aeroport, km 0,5),
Deixalleria de Sant Lluís (av. Talaiot, s/n. POISL).© Salut Jove 2014