Informació del taller

7 . CONEGUEM L'EDUCACIÓ SOCIAL 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min.
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGS
2n batxillerat

Responsable/s

Vicky Suarez educadores socials, Col·legi d'Educadors i d'Educadores Socials de les Illes Balears  

 

Descripció
Aquest taller pretén donar a conèixer l'educació social i apropar a la tasca que fan els/les educadors/educadores socials: les funcions i les competències, els àmbits d'intervenció, l'accés i els estudis necessaris per exercir la professió i les sortides laborals a Europa, l'Estat, les Illes Balears i Menorca.Objectius
- Donar a conèixer la professió i la tasca de l'educador/a social.
- Explicar l'accés a aquests estudis, les assignatures del grau i les sortides professionals del grau universitari d'Educació Social.
- Sensibilitzar i valorar el paper que tenen i la tasca que desenvolupen els/les educadors/res socials al nostre entorn.


Continguts
Conceptes:
- L'educador social. Definició.
- El grau universitari d'Educació Social. Àmbits de treball.
- Funcions i competències.
- El paper de l'educador/a social al notre entorn.
- Presentació del Col·legi Professional d'Educadors/res Socials

Procediments:
- Identificació de les tasques de l'educador/a social.
- Diferència de l'educador social d'altres professionals de l'àmbit educatiu i social ( treballador/a social, treballador/a familiar....).

Actituds:
- Valoració de la feina que desenvolupen els/les educadors/res socials.
- Reflexió sobre el paper que desenvolupen al nostre entorn.
- Importància del codi deontològic.


Metodologia
Abans: No es passarà cap qüestionari.
Durant: - Comencem per demanar què entenen per educador/a social, què és el que saben, i si coneixen algú que hi faci feina. ( Brainstorming/Pluja d'idees per saber els seus coneixements previs i començar a situar el paper de l'educador/a social ).
- Definir entre tots què crèiem què és i que fa un/a educador/a social, mitjançant la pissarra digital, un mural, una pissarra o un altre suport, amb ajuda de/la responsable del taller. (Tenir clar que és un/a educadora social).
- Posar casos pràctics o simulacións en que intervengui un educador social o bé una situació en què ens demanin qui hauria d'intervenir en un cas concret (conèixer de més a prop les tasques de l'educador/a social).
- Explicar mitjançant una presentació (PowerPoint ), o a la pissarra, la manera d'accés i quines són les assignatures del grau universitari d'Educació Social, així com les sortides professionals.
- Deixar temps perquè l'alumnat formuli possibles dubtes i consultes.
- Posar un vídeo documental sobre el treball dels educadors socials al final de la sessió, com a cloenda i com a una manera de visualitzar la tasca de l'educador.

Després: Enviar un qüestionari d'avaluació de la sessió. Com ha anat, quèe han après, si ha estat útil...

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador, projector


Observacions
© Salut Jove 2014