Informació del taller

31 . AGROMENORCA, PRODUCCIÓ DE FRUITES I HORTALISSES 

 

Sessions: 1 sessió de 180 min
Lloc: El magatzem és al polígon de Maó, Era Alta 11
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

Mònica Planella,veterinària, gerent i responsable de qualitat agroalimentària, Agromenorca SAT 

 

Descripció
Visita guiada a finques agrícoles i als seus cultius per veure les plantes, saber quina és la part apta per al consum, conèixer el seu cicle productiu des que es sembren fins que arriben a la taula per consumir, saber quines fruites i hortalisses es produeixen a Menorca i quina és la seva comercialització, conèixer la importància d'una alimentació sana i de qualitat, tastar productes i conèixer la diversitat hortofructícola de Menorca.Objectius
Conèixer explotacions de Menorca de fruites i hortalisses així com la manipulació i comercialització posterior de la producció.

Continguts
Conceptes: Producció hortofructícola, cicle productiu, dates de recol·lecció de les diferents espècies hortícoles (productes d'estiu/productes d'hivern), la comercialització de la producció agrícola, tipus de fruites i hortalisses que es poden produir a Menorca, hortícoles i fruites (consumim els fruits, les fulles o les inflorescències?).
Procediments: Visites guiades a les finques hortícoles i als cultius (hivernacles i cultius a l'exterior), visites a les instal·lacions de manipulació i comercialització, tast de productes i mostrari de productes.
Actituds: Interacció amb els alumnes i els mestres per ajustar els continguts als temes que han treballat amb els fillets, interacció directa amb els hàbits de consum individuals, estimular l'interès per tastar coses noves. El menjar com a diversió.

Metodologia
Abans: Abans del taller: es recomanen activitats prèvies.
El taller és un complement a l'estudi de les plantes, els horts escolars, el medi ambient a Menorca i l'alimentació sana (menjar fruites i verdures). També volem transmetre la importància de menjar productes de proximitat i valorar el fet de menjar les fruites i hortalisses quan és el seu moment de producció.

Durant: Durant la realització del taller: es realitzaran visites explicatives a les finques productives i al magazem de distribució. Es faran tasts dels productes i jocs a cegues per identificar diferents productes. Es mostrarà als infants la varietat de fruites i hortalisses disponibles i la importància de menjar sa i variat. Es mostraran les instal·lacions de classificació i confecció de mercaderies.
Després: Es proposen activitats de continuació.
Oferirem als alumnes unes fitxes on podran completar uns breus qüestionaris amb jocs jeroglífics per pintar.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 L'autobús per al desplaçament l'aportarà el centre educatiu.


Observacions

Les visites a les finques vindran condicionades per l'època de l'any en què es faci la visita: el mes de maig anirem a la finca de Torelló Amagat, camí de Torelló. El mes de setembre-octubre a la finca Alcalfar Nou, carretera de Sant Lluís- Alcalfar.
Les visites s'han de realitzar els mesos en què hi ha cultius en producció perquè els fillets els puguin veure, per això proposam el calendari de visites següent:
- de l'1 al 30 de maig
- del 15 al 30 d'octubre

L'autocar per als desplaçaments l'ha d'aportar el centre educatiu

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014