Informació del taller

61 . RUTA LITERÀRIA: HANS HARTUNG I EL POBLE DE FORNELLS 

 

Sessions: 1 sessió de 90 minuts
Lloc: Fornells (punt de trobada: davant el restaurant Es Cranc Pelut)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Illetra (Lara Juanola i Anna Tudurí)  

Patrocinat pel Departament de Cultura i Educació del CIM 

Descripció
Passejada per Fornells per desvelar l'univers cultural i pictòric de Hans Hartung, que en els anys trenta del segle XX establí un lligam especial amb l'esmentat poble de pescadors, i alhora descobrir aspectes desconeguts de la història i les tradicions de Fornells.
Objectius
Conèixer el poble de Fornells des d'una perspectiva artística, descobrir l'obra del pintor Hans Hartung i fomentar la lectura d'autors menorquins contemporanis.

Continguts
Conceptes: Relació entre art i natura.
Comprensió del passat de Fornells observant el paisatge que contemplava Hans Hartung i a través de lectures d'escriptors que en parlen. L'exili polític.

Procediments: Passeig combinat amb la lectura de textos d'autors menorquins que fan referència al poble de Fornells, prenent com a punt de partida la novel·la Ningú no pot enganyar els morts, de Josep M. Quintana.
Actituds: Interès per la literatura i la història de Menorca.

Metodologia
Abans: Lectura de fragments de la novel·la de Josep M. Quintana Ningú no pot enganyar els morts, ambientada en aquest poble.
Lectures de diversos autors de la literatura catalana que parlen de Fornells (Pere Gomila, Josep Pla, Àlex Susanna i Gumersind Riera).

Durant: - Itinerari per Fornells.
- Observació del paisatge que contemplaven Hans Hartung i la seva dona des del seu refugi a l'exili.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Plànol de Fornells, textos amb lectures sobre Fornells i qüestionari amb preguntes sobre el tema per mantenir l'interès dels alumnes 
 l'Autocar per al desplaçament


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014