Informació del taller

39 . EDUCACIÓ AMBIENTAL AL BARRANC D'ALGENDAR 

 

Sessions: 1 sessió de 120 min
Lloc: barranc d'Algendar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
4t ESO
CFGM
CFGS

Responsable/s

Planterista del barranc d'Algendar,  Càritas Diocesana de Menorca

 

Descripció
Visitarem el barranc d'Algendar de Ferreries, zona declarada ANEI, LIC i ZEPA, on descobrirem el projecte d'agricultura ecològica i de recuperació d'arbres fruiters autòctons que s'hi du a terme. Els CFGM-CFGS que demanin el taller han d'estar relacionats amb la temàtica i comptar amb un mínim de 12 alumnes.

Objectius
- Mostrar l'alternativa del cultiu ecològic.
- Difondre les varietats autòctones de fruiters que han estat recuperades al barranc.
- Conèixer el marc natural d'una zona declarada ANEI, LIC i ZEPA.


Continguts
Conceptes:
Agricultura tradicional. Agricultura ecològica. Paisatge. Varietats autòctones. Medi ambient. El consum alternatiu.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Contacte amb el centre educatiu per presentar l'activitat a l'alumnat.
Durant: Motivació cap a la participació activa.
El descobriment i la informació rebuda seran els conductors de l'aprenentatge.

Després: Avaluació de la participació de l'alumnat i de l'assoliment dels objectius.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per al desplaçament (*)
Roba impermeable, pantalons que no toquin el terra i sabates adients 
Quaderns de treball sobre la visita per a l'alumnat: "Conservació de les varietats locals de fruiters", "El viver arbres d'Algendar" i "La vida al barranc d'Algendar" 


Observacions

El taller s'aplicarà preferentment els mesos de novembre i desembre de 2015, i abril, maig i juny de 2016.
Es recomana dur equipament adequat els mesos de novembre i desembre: impermeable, calçons que no toquin el terra i calçat adient, perquè encara que no plogui hi ha molta humitat.

************************************************************************************

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.
© Salut Jove 2014