Informació del taller

12 . EL VOLUNTARIAT ÉS COSA DE TOTHOM. CONEIX CÀRITAS 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min a l'aula i 1 visita de 45-55 min opcional a diferents projectes de Càritas
Lloc: aula del centre educatiu i, si escau, visita a un projecte
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO

Responsable/s

Fel Enrichresponsable de voluntariat de Càritas Ciutadella 

 

Descripció
Es pretén que l'alumnat conegui més de prop Càritas i els projectes en què treballa l'entitat. En finalitzar s'oferirà a l'alumnat l'opció de "Fer-se voluntari/ària per un dia" a un o més projectes socials, perquè coneguin i experimentin aquesta nova realitat. Es brindarà l'opció de fer una activitat fora de l'aula consistent en una visita a diferents projectes de Càritas, per tal de conèixer-ne el funcionament de forma més directa.


Objectius
1. Sensibilitzar el jovent perquè conegui que a Càritas treballam per a una altra realitat, la de les persones que viuen avui i aquí a Menorca en situacions de risc social, de patiment, de marginació i d’exclusió social.
2. Adonar-se que hi ha molta gent que dóna el seu temps gratuïtament al servei de la comunitat i de les persones que més ho necessiten.
3. Conèixer què és i què fa Càritas.
4. Conèixer el voluntariat que es fa a Càritas de Menorca.
5. Moure inquietuds perquè els al·lots i les al·lotes puguin participar en alguns dels projectes de voluntariat de Càritas i experimentin una altra forma de viure.
6. Compartir l’experiència amb gent que ho viu.


Continguts
Conceptes: CONÈIXER
Què és el voluntariat. Àmbits que es nodreixen amb voluntariat.
La pobresa i l’acció social.
Càritas, què és i què fa. Projectes socials de participació dels voluntaris.

Procediments: ACTUAR
Experiència i testimoniatge d’una persona voluntària.
Fer-se voluntari per un dia en algun projecte de Càritas.
Que el jove es plantegi actuacions personals.

Actituds: SENTIR
Els valors de la gratuïtat, el compromís, la justícia i la solidaritat del voluntariat.


Metodologia
Abans: Es contactarà prèviament amb el/la professor/a per intercanviar informació sobre:
- Els interessos i les expectatives de l’alumnat i professor/a en relació amb el desenvolupament d’aquest taller.
- Les característiques del grup.
- La revisió dels continguts i la proposta d’altres aspectes en què es voldria aprofundir.

Durant: Es reparteix l'article "El motor secret de la nostra societat", es llegeix entre tots i s'obre un debat. Durant el debat, a mesura que van sortint aspectes del tema, es presenta un Power Point que és un suport del debat.
Després: Visita opcional per conèixer un o més projectes de Càritas.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pissarra o paperògraf per recollir les aportacions de l'alumnat participant
 Ordinador, canó i pantalla
 Autorcar, si escau (*)


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvencionen aquest taller entre el 60 % i el 100 % del cost del desplaçament en autocar (segons el nombre de sol·licituds que es rebin).

En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més, un altre taller ofert dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, la subvenció augmentarà un 10 %, si no fos ja del 100 %. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presenta l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. 971 36 07 93.

Vegeu l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.© Salut Jove 2014